Aparcament

SAB-URBÀ, S.L Empresa municipal

APARCAMENT SOTERRAT  PARC VALL PALAU

 

El Ple de la corporació en sessió duta a terme el dia 28 d’abril de 2005 va acordar Encarregar a la societat municipal SAB-URBÀ, SL les actuacions necessàries per a la construcció, comercialització i administració d’un aparcament als terrenys ubicats a l’Avinguda Constitució, entre el carrer Maresme i el carrer Empordà, qualificats com a sistema de parcs i jardins urbans, clau V.

 SAB-URBÀ, va construir l'aparcament per 265 vehicles en dues plantes en règim de cessió d'ús durant el termini de 50 anys.

La primera planta correspon a la cessió d'ús a l'empresa MERCADONA, que la destina com a zona d'aparcament al seu centre comercial.

La segona planta és d'ús exclusiu a veins  de la zona del Palau.

L'aparcament es va inaugurar al maig de 2007 i l'empresa municipal té la titularitat i la gestió durant 50 anys. 

La gestió de l’aparcament corresponent a l’any 2020 i les actuacions portades a terme , s’han centrat en:

 

  1. Comercialització de les places de lloguer
  2. Participació en els òrgans de govern de la comunitat d’usuaris.

 

L’ocupació de l’aparcament per tipologies  a 31 de desembre de 2020 era la següent:

 

MODALITATS

NÚN

Cessionaris de 50  anys

64

Cessionaris de 20 anys

3

Cessionaris de 5 anys

9

Lloguer

55

Lliures

0

Total places

131


 

 

Foto: Pàrquing Vall Palau, Sant Andreu de la Barca

 

 

Modalitats per contractar una plaça:

 

1. Per cessió d'ús:

 

a) Cessió d'ús a llarg termini( fins maig de 2057).

 Preu de la cessió d'ús pel termini de 36 anys: 6.522,12€  + IVA.

 

b) Cessió d'ús a 20 anys.

Preu de la cessió d'ús pel període  de 20 anys : 3.981,60€ + IVA

 

2. Per lloguer:

 

a) Lloguer per un període 5 anys.

 Import del lloguer a 5 anys: 1.131,48€ + IVA

 

b) lloguer mensual.

Import del lloguer mensual:

Cotxes: 26,94€ +IVA. Despeses de comunitat 15,00 €

Motos: 7,93€ +IVA. Despeses de comunitat 7,50€

 

3. Preu del comandament:55,00€