Organització

SAB-URBÀ, S.L Empresa municipal

ORGANITZACIÓ

 

L'empresa municipal s'organitza en varis departaments i àmbits segons les encomanes de gestió que l'ajuntament li ha encarregat.

 

El departament d'administarció general per tots els àmbits de gestió: Secretaria, comptabilitat i RRHH.

 

De l'àmbit d'esports, els departaments de equipaments i manteniment ( principalment esports però que actua a la resta).  Equipament recull tot allò vinculat amb els equipamenst esportius i les seves activitats. Manteniment el conformen totes les persones vinculaders al manteniment dels diferents equipaments.

 

L'Escola Municipal  de Música i Dansa: personal docent i auxiliar.

 

Altres àmbits que es coogestionen amb les diferents regidories ed Serevis socials, gent gran i Salut.

 

I finalment l'àrea de suport a la regidoria d'Esports i Activitat Física, tant a nivell tècnic com administartiu.

 

 

Clica per veure la imatge més gran.