Parc Solar Fotovoltaic

SAB-URBÀ, S.L Empresa municipal

L'Ajuntament a la'ny 2005 , va fer l’encàrrec a  SAB-URBÀ, SL, per la creació d’un parc solar, entenent que aquesta actuació seria conseqüent amb l’actual política de desenvolupament sostenible que s’estaba portant a terme en el nostre municipi.  Era clar, que en una societat moderna i avançada per la que aquest municipi està lluitant per aconseguir, el progrés científic i tecnològic va naturalment acompanyat d’una major sensibilitat social cap el medi ambient. L’activitat de producció d’energia elèctrica, com la resta dels sectors industrials, no pot ser aliena a aquests plantejaments. L’aigua dels nostres rius, la força del vent o la calor provinent del sol són fonts inesgotables de producció d’energia elèctrica.

 

L’objectiu era afavorir el desenvolupament de la producció d’energia elèctrica en plantes fotovoltàiques, que va  propiciar. l’aparició de diverses modalitats d’instal·lacions per a l’obtenció d’energia a partir de la font renovable que és el sol. Els parcs solars fotovoltaics són d’un aquests tipus. Es tracta d’instal·lacions destinades a la producció d’energia a gran escala, les quals es connecten i alimenten a la xarxa distribuïdora de la companyia elèctrica que operi en la zona.

 

Finalment aquest projecte  de parc fotovoltaic no es va oder portar a terme per una problema de la qualificació del sòl verd  insdustrial, que  no va ser autoritzada pe rla Comissió d'Urbanisme. 

 

Per això es va optar amb instal·lar un element  al Parc de Can Preses com a testimoni de la voluntad de produir energia elèctrica mitjançant fonts renovables.

 

El 17 de novembre de 2017, L'ajuntamnet encarrega a la societat la gestió de la instal·lació fotovoltaica  delporxo del teatre municipal  Núria Espert, configurant d'aquesta manera l'actual parc fotovoltaic.

 

El pac solar fotovoltaic que gestiona l'empresa municipal té dos components:


a) El seguidor Solar de Can Preses
b) El porxo solar del teatre municipal Núria Espert.

L'any 2008 es va instal·lar al Parc municipal de Can Preses un seguidor solar de 5,5 Kwp.
Aquesta instal·lació es caracteritza pel seguiment solar que fa l'equip per obtenir un major rendiment de la llum solar.
L'energia que produeix s'aboca a la xarxa elèctrica obtenim una retribució per aquesta.

 

La instal·lació del teatre té una potència de 20 KWp, i a diferència del seguidor solar, és un element fix.

 

 

Quina és la producció:

 

PRODUCCIÓ KW
Any CAN PRESES TEATRE
2018 4808 27.362
2019 3299 28.906
2020 4811 27.372

 

Estalvi d'emissions de CO2 a l'atmosfera: 103.782 KG/CO2

 

 Any Can Preses Teatre
2008 1.740 0
2009 3.495 0
2010 3.217 0
2011 2.843 0
2012 3.182 0
2013 2.987 8.486
2014 2.604 8.457
2015 2.988 9.242
2016 3.043 8.948
2017 3.188 8.846
2018 1.496 8.512
2019 1.026 8.992
2020 1.497 8.993
  33.306 70.476

 

 

fOTOVOLTAIC TEATRE nÚRIA ESPERT

Foto: Placa solar fotovoltaica de l'edifici Teatre Nuria Espert.

 

Seguidor Solar Can Preses

Foto: Placa solar fotovoltaica del Parc Municipal Can Preses, Sant Andreu de la Barca.